6. září 2019 - ZAHÁJENÍ PROJEKTU

DOPOLEDNÍ PROGRAM: VZPOMÍNKOVÝ AKT NA ING. JANA PERNERA
  • Vzpomínkový akt u hrobu Jana Pernera - Městské hřbitovy Pardubice
  • Státní hymna ČR
  • Procházka naučnou stezkou "Hroby zakladatelů dopravy českých zemí"
 ODPOLEDNÍ PROGRAM: VERNISÁŽ PUTOVNÍ VÝSTAVY "ING. JAN PERNER - GÉNIUS NA ŽELEZNICI"
  • Happening u sochy Jana Pernera - Přednádraží Pardubice (nám. Jana Pernera)
  • Vystoupení pouličních umělců
  • Vernisáž putovní výstavy 

 ZÁŘÍ / ŘÍJEN /LISTOPAD 2019

Putovní výstava "Ing. Jan Perner - Génius na železnici" a prezentace rozvojových projektů na železnici
Nádražní budovy na trati železničního koridoru Olomouc - Pardubice - Praha 

 FeZeSi 18 loga lista zastity