Národní dopravní projekt FESTIVAL ŽELEZNICE / SILNICE – ING. JAN PERNER se koná u příležitosti výročí narození Ing. Jana Pernera.

FESTIVAL ŽELEZNICE / SILNICE – ING. JAN PERNER je prvním českým festivalem oslavujícím železnici a slavného projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Pernera. Kde jinde by měl vzniknout než v Pardubickém kraji, který je historicky s dopravou spjat a z něhož pocházejí dopravní velikáni naší země. Ing. Jan Perner je jedním z nich.

Projekt si klade za cíl propagaci železniční a silniční dopravy v Pardubickém kraji a v České republice, připomenutí a oslavu Ing. Jana Pernera, ale rovněž např. iniciativu k opravě pardubického nádraží, projekty modernizací železničních koridorů i propojení železniční dopravy s dalšími módy – dopravou silniční, leteckou i vodní, a to například propagací projektu Dopravní uzel Pardubice.

Pořadatelem festivalu je Společnost Jana Pernera, z.s. Tato nezisková organizace uspořádala v roce 2015 velký projekt ROK JANA PERNERA, který oslavil 200. výročí narození Ing. Jana Pernera a zároveň vzpomněl 170. výročí jeho úmrtí. 

V následujících letech na tento projekt navázaly další akce a aktivity, včetně představení a vytvoření sochy Ing. Jana Pernera nebo putovní výstava o historii české železnice instalované v nádražních budován na hlavním železničním koridoru Olomouc – Praha.

FESTIVAL ŽELEZNICE / SILNICE – ING. JAN PERNER se každoročně koná pod záštitou významných osobností počínaje prezidentem České republiky, přes předsedy obou komor Parlamentu ČR a členy vlády až po představitele místních samospráv.

 

FESTIVAL ŽELEZNICE / SILNICE – ING. JAN PERNER 2019

Národní dopravní projekt FESTIVAL ŽELEZNICE/ SILNICE – ING. JAN PERNER bude pokračovat také v roce 2019. Odstartuje tradičním vzpomínkovým aktem v den výročí narození projektanta a stavitele železnic Ing. Jana Pernera, tedy 6. září 2019 u rodinné hrobky na Městských hřbitovech v Pardubicích.

Následovat budou happeningy a výstavy s cílem prezentovat a prosazovat projekty spojené s rozvojem železniční a silniční dopravy na území České republiky.

Po kladných ohlasech k výstavě o historii železnice a provozu na Pernerem projektované trati Olomouc – Pardubice – Praha je cílem letošního ročníku expozici zopakovat a rozšířit ji o prezentaci největších a klíčových projektů na železniční síti – a to nejen v rámci koridoru Olomouc – Praha, ale i v přilehlých oblastech.

Dalším ze záměrů festivalu je prezentovat co nejširší veřejnosti projekt modernizace pardubického nádraží, které v roce 2018 oslavilo 60 let své historie a které je kulturní památkou pocházející z dílny významných českých architektů – včetně osobnosti architekta Karla Řepy úzce propojeného mimo jiné i s historií Pardubic a pardubické architektury.

Konkrétní projekty budou vybírány a konzultovány s dotčenými orgány – samosprávami měst a krajů, národním dopravcem České dráhy a Správou železniční dopravní cesty, případně i s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajskými správami silnic.

 FeZeSi 18 loga lista zastity